בעל הסולם     

קבלה מהמקור

 האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מלמד קבלה

 

  האדמו"ר ברוך


ספר הזהר | פתיחה לחכמת הקבלה | עץ החיים | תלמוד עשר הספירות | בית שער הכונות | ספר האילן הקדוש | מאמרים/אגרות בעל הסולם | מאמרים/אגרות האדמו"ר ברוך | האדמו"ר שר | אלבום תמונות 

 

הורדת התוכנה לקריאת מסמכי pdf (לבחור שפה עברית)

ק

 

 

 

 בית שער הכונות

 

ספר קבלה מיוחד, שכתב בעל הסולם, לאחר שהזמינו ממנו שיכתוב סידור תפילה. ספר זה קשור להקדמה לסידור התפילה.

 

בית שער הכונות מאת בעל הסולם (pdf)

ספר האילן הקדוש (pdf) - ספר האילן יצא ביחד עם הספר בית שער הכונות.

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מיקום השיעור מס' השיעור מיקום השיעור

1

דף יב אות כו 21 קלח - קנג
2 דף טז אות כט 22 קכט - קלב
3 דף טז אות ל 23 דף ח אות קכט
4 מד - מה 24 קנז - קס
5 לח - מד 25 קסא - קעח
6 ל - לה (כולל שיר) 26 קלח - קפז
7 נה - ס 27 רה - ריא
8 ע - פז 28 ריב - ריח
9 ס - ע 29 רכו - רלג
10 עב - עח 30 רלד - רמו
11 פ - פא 31 רלז או קכט - קלז
12 פד - פז 32 רמו - רמז
13 פח - צג 33 רמו - רמז
14 דף נב אות פז 34 רמז - רמט
15 צג - קיב 35 רמט - רנ
16 קי - קטו 36 רמט - רנא
17 קטו - קכא 37 רנד - רנו
18 קצו - רא 38 רנו - רנט
19 קפז - קצו
20 קלח - קנג

 

 

השתנה לאחרונה: 06/07/04