בעל הסולם     

קבלה מהמקור

 האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מלמד קבלה

 

  האדמו"ר ברוך


ספר הזהר | פתיחה לחכמת הקבלה | עץ החיים | תלמוד עשר הספירות | בית שער הכונות | ספר האילן הקדוש | מאמרים/אגרות בעל הסולם | מאמרים/אגרות האדמו"ר ברוך | האדמו"ר שר | אלבום תמונות 

 

הורדת התוכנה לקריאת מסמכי pdf (לבחור שפה עברית)

ק

 

 

 

תלמוד עשר הספירות - שישה עשר חלקים

 

ספר הלימוד המרכזי של בעל הסולם. השם תלמוד מלמד אותנו כי צריך ללמוד בקביעות  את הספר באותם האופנים שנוהגים בלימוד התלמוד הבבלי ו/או הירושלמי. בספר זה השקיע האדמו"ר ברוך אשלג את מרב זמן הלימוד. יש לקרוא בקפדנות את ההקדמה לתלמוד עשר הספירות שם בין היתר מוסברת הגישה כיצד ללמוד מהספר. לפני התחלת הלימוד בתלמוד עשר הספירות נהוג היה ללמוד את הפתיחה לחכמת הקבלה.

 

חסרים כרגע הקלטות השיעורים של מספר חלקים. אף על פי כן אפשר להתגבר על חסרים אלו באמצעות לימוד הפתיחה לחכמת הקבלה ואולי גם ההתחלה של עץ החיים (הגרסא המוקדמת של תלמוד עשר הספירות).

 

ההקדמה לתלמוד עשר הספירות

הקדמה לתלמוד עשר הספירות (pdf)

 

חלק ראשון: צמצום וקו

,חלק ראשון (pdf)

 

חלק שני: עגולים ויושר

חלק שני (pdf)

 

חלק שלישי: אור ישר ואור חוזר

חלק שלישי (pdf)

 

חלק רביעי: עשר הספירות של עקודים

חלק רביעי (pdf)

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מקום השיעור מס' השיעור מקום השיעור

1

א (1.8.83)

17 הסתכלות פנימית
2 דף רטו 18 ה"פ סעיף ג'
3 פ"א פ"ב 19 ה"פ כט / לח-מד
4 פ"ב / עד כ' 20 ה"פ / נא-נג
5 פ"ג / דף רכ"ז 20 א ה"פ עד כ"ו דף רסב
6 סעיף ר עד דף רלא 21 ה"פ נד-ס
7 עד דף רלד סעיף ח' 22 ה"פ ס / סט-עא
8 עד סוף דף רלה 23 ה"פ / עד סעיף פ'
9 דף רלז סעיף פ 24 ה"פ / תשובות
10 פ / פ"ה סעיף ו 25 תשובות ד-ז / יא-יז
10 א עד דף רמח סעיף ה' 26 תשובות יז-יח
11 פ"ה / עד דף רמג סעיף ו 27 תשובות כ-לח
12 דף רמג / פרק ו 28 תשובה מ
29 תשובות פ"ז
14 פ"ו / דף רנא סעיף יא 30 תשובות פח-צד
15 פ"ו דף רנא יג-טז 31 תשובות צט-קי
16 פ"ו דף רנג סעיף נז

 

חלק ה: ע"ס דעקודים בהתפשטות השניה הנקראים מטי ולא מטי

חלק חמישי (pdf)

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מקום השיעור מס' השיעור מקום השיעור
0   12 מד - מה
1 י 13 מה - מו
2 עד טו 14 מו המשך
3 כב - כז 15 מו - מז
4 לב - לה 16 מז, דף שמ"א
5 לו 17 מ"ט
6 לט - מ 18 ס"ד
7 מ, דף שכ"ו טור ב 19 דף שמ"ו
8 מ - מא 20 עבודת ה', דף שמ"ט
9 מ, דף שכ"ח 21 נב - נה
10 מא - מב 22 נז - ס
11 מב - מג 23 סוף

 

חלק שישי: עשר הספירות של עולם הנקודים

חלק שישי (pdf)

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מקום השיעור מס' השיעור מקום השיעור
1   6  
2   7  
3   9  
4   10  
5   12  

 

חלק שביעי: עשר הספירות דז' מלכין קדמאין דמיתו

חלק שביעי (pdf)

 

חלק שמיני: עשר הספירות של עולם האצילות

חלק שמיני (pdf)

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור
1 א 7 18 27 46 55 66 75
1 ב 8 19 28 47 56 67 76
1 ג 9 20 29 48 57 68 78
1 ד 10 21 30 49 58 69 79
2 11 22 41 50 59 70 80
3 13 23 42 51 60 71 81
4 14 24 43 52 62 72 83
5 15 25 44 53 64 73  
6 17 26 45 54 65 74  

 

חלק תשיעי: זווגי הספירות

חלק תשיעי (pdf)

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור
1 א 9 18 28 42 56 103 117
1 ב 10 א 19 29 43 57 104 118
2 10 ב 20 30 44 59 105 122
3 11 21 31 45 60 106 129
4 12 22 32 46 61 107  
5 13 23 33 49 62 108  
6 14 24 34 50 100 109  
7 16 25 36 52 101 110  
8 א 16 א 26 38 54 102 א 111  
8 ב 17 27 41 55 102 ב 116  

 

חלק עשירי: עיבור ראשון דז"א

חלק עשירי (pdf)

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור
1 20 38 56 75 96 114 132
2 21 39 57 76 97 115 133
3 22 40 58 77 98 116 134
4 23 41 59 78 99 117 135
5 24 42 60 80 100 118 136
6 25 43 61 81 101 119 137
7 26 44 62 82 102 120 138
8 27 45 63 83 103 121 139
9 28 46 64 84 104 122  
10 29 47 65 85 105 123  
11 30 48 66 86 106 124  
12 31 49 67 87 107 125  
13 32 50 68 88 108 126  
14 33 51 69 89 109 127  
15 34 52 70 90 110 128  
16 35 53 71 91 111 129  
17 36 54 72 92 112 130  
19 37 55 73 93 113 131  

 

 

חלק יא: תיקון אורות ניצוצין וכלים בעובר ועיבור ב'

חלק יא (pdf)

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור
1 14 24 35 47 57 69  
2 15 26 36 48 58 70  
3 16 27 37 49 59 71  
6 17 29 38 50 60 72  
8 18 30 39 51 61 73  
9 19 30 40 52 62 74  
10 20 31 43 53 63 75  
11 21 32 44 54 65 77  
12 22 33 45 55 66 78  
13 23 34 46 56 68 79  

 

חלק יב: לידה ויניקה של הז"א

חלק יב (pdf)

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור
1 11 21 31 41 51 61 71
2 12 22 32 42 52 62 72
3 13 23 33 43 53 63 73
4 14 24 34 44 54 64 74
5 15 25 35 45 55 65 75
6 16 26 36 46 56 66 76
7 17 27 37 47 57 67 77
8 18 28 38 48 58 68 78
9 19 29   49 59 69 79
10 20 30 40 50 60 70 80

 

חלק שלש עשרה: תיקוני רישא ודיקנא דא"א

חלק שלש עשרה (pdf)

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור
1 20 41 60 76 97 113 131
2 21 42 61 77 98 114 132
3 22 43 62 78 99 115 133
4 23 44 63 83 100 116 134
5 24 45 64 84 101 117 135
6 25 46 65 85 102 118 136
7 26 47 66 86 103 119 137
8 27 48 67 87 104 120 138
12 28 49 68 88 105 122 139
13 30 50 69 90 106 123 140
14 31 51 70 91 107 124  
15 35 52 71 92 108 125  
16 36 53 72 93 109 127  
17 38 56 73 94 110 128  
18 39 57 74 95 111 129  
19 40 59 75 96 112 130  

 

חלק ארבע עשר: מוחין דגדלות של זעיר אנפין

חלק ארבע עשר (pdf)

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור
3 10 17 24 33 40 49 56
4 11 18 25 34 41 50 57
5 12 19 27 35 42 51 58
6 13 20 28 36 43 52 59
7 14 21 30 37 44 53 60
8   22 31 38 45 54  
9 16 23 32 39 48 55  

 

חלק חמשה עשר: בנין הנוקבא דז"א

חלק חמשה עשר (pdf)

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור מס' השיעור
0 4 א 8 14 20 26 32 42
1 5 9 15 21 27 33 43
1 א 5 א 10 16 22 28 34 45
2 5 ב 11 17 23 29 34 א 46
3 6 12 18 24 30 36 47
4 7 13 19 25 31 41 48

 

חלק שש עשרה: ג' העולמות בריאה יצירה ועשיה

חלק שש עשרה (pdf)

 

 

השתנה לאחרונה: 06/07/04