בעל הסולם     

קבלה מהמקור

 האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מלמד קבלה

 

  האדמו"ר ברוך


ספר הזהר | פתיחה לחכמת הקבלה | עץ החיים | תלמוד עשר הספירות | בית שער הכונות | ספר האילן הקדוש | מאמרים/אגרות בעל הסולם | מאמרים/אגרות האדמו"ר ברוך | האדמו"ר שר | אלבום תמונות 

 

הורדת התוכנה לקריאת מסמכי pdf (לבחור שפה עברית)

ק

 

 

 

 פתיחה לחכמת הקבלה

 

הפתיחה לחכמת הקבלה היא סקירה של סדר השתלשלות העולמות הרוחניים (מדרגות התגלות האלוהות לאדם בעודו בחיים). מהעולם המכונה אינסוף עד להסתרה מלאה, של הרגשת האלוהות, המכונה עולם העשיה הרוחני (הכולל בתוכו את העולם שלנו הגשמי).

 

הפתיחה לחכמת הקבלה מאת בעל הסולם  (pdf)

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור האותיות מתוך הפתיחה מס' השיעור האותיות מתוך הפתיחה

1

א - ג

26 קה
2 ג - ה 27 קז - קיא
3 ה - ו 28 קיב - קיג
4 יז 29 קיב - קכ
5 יט - כו 30 קיז - קכו
6 כח - לב 31 קיט - קכב
7 לב - לט 32 קיט - קכד
8 לט - מ 33 קכ - קכא
9 מז - נא 34 קכ - קכב
10 מח 35 קכד - קל
11 נג - נה 36 קל - קלט
12 נג - נה 37 קלה - קמא
13 נז 38 קמא - קמז
14 נז - סט 39 קמב
15 נט - סז 40 קמב - קמח, קנא - קנו
16 עג 41 קמח - קנד
17 עג - עט 42 קס - קסא
18 עג - פא 43 קסב - קסה
19 פג 44 קסב - קעד
20 פד - צא 45 קעח - קפג
21 צב - צז 46 קפד - קפו
22 צב - קה 47 קצו - קלה
23 צז 48
24 קא 49
25

קב - קז

50

 

 

השתנה לאחרונה: 06/07/04